Onkologia w dermatologii.

Dermatolog Gdańsk Osowa coraz częściej w swoich gabinetach przyjmuje osoby ze zmianami skórnymi, okazującymi się nowotworami. Poza czerniakiem najczęściej spotykanym nowotworem jest rak podstawnokomórkowy skóry ( z łac. carcinoma basocellulare, basalioma, w skrócie BCC). Mimo częstego występowania, jest to nowotwór charakteryzujący się niską złośliwością i niskim współczynnikiem przerzutowości. Ma on podłoże genetyczne, skłonność do jego powstawania spowodowana jest mutacją genu PTCH2.

W zależności od struktury, możemy BBC podzielić na sześć zasadniczych grup: rak podstawnokomórkowy guzkowy (przyjmuje postać niepalnego guzka otoczonego wałem perełkowatym), wrzodziejący (głębokie nacieczenie podstawy guza, działające niszcząco na mięśnie i kości), barwnikowy, twardzinopodobny (guzek barwy porcelanowej), torbielowaty (zlokalizowany głównie na powiekach) oraz powierzchowny (liczne guzki rosnące powoli). Jak przyznaje dermatolog Gdańsk Osowa, BBC bardzo rzadko ma przerzuty, jeżeli już do nich dochodzi to w pierwszej kolejności atakowane są węzły chłonne i narządy wewnętrzne. Leczenie opiera się głównie na chirurgicznym usunięciu zmian nowotworowych, proces ten jest wspierany krioterapią oraz terapią fotodynamiczną. Drugim najczęściej spotykanym nowotworem skóry jest rak kolczystokomórkowy skóry ( z łac. carcinoma spinocellulare , w skrócie SCC). Nowotwór ten jest bardziej agresywny niż BCC, istnieje także dużo więcej czynników mogących go zainicjować.

Do najczęstszych przyczyn możemy zaliczyć tutaj promieniowanie ultrafioletowe (typ UV-A i UV-B), promieniowanie jonizujące, wirus brodawczaka ludzkiego, stałem podrażnienia skóry czy też ekspozycja na czynniki karcynogenne (takie jak arsen). Ze względu na swój charakter, możemy wyróżnić dwa typy SCC. Postać wrzodziejąca charakteryzuje się głębokim owrzodzeniem, postać brodawkująca natomiast po przerosłych wykwitach. Jak podkreśla dermatolog Gdańsk Osowa, SCC najczęściej można zlokalizować na pograniczu błon śluzowych oraz skóry, takich jak dolna warga, okolice narządów płciowych, nosa i oczu. Podstawą diagnostyki jest histopatologia, dzięki której określa się także poziom złośliwości, na podstawie udziału procentowego w wycinku komórek atypowych. Tak jak w przypadku BCC, najczęściej leczenie polega na chirurgicznym usunięciu guza i zastosowaniu krioterapii i terapii fotodynamicznej, często dobre wyniki osiąga także radioterapia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *